Organizacja

HCE Design Group

Podłożem pod HCE Design Group jest biuro inżynieryjne Hartwig Consulting Engineers założone w 2001 roku w Hamburgu przez Dipl.- Ing. Thomasa Hartwiga.

HCE Design Group założona w 2008 roku obejmuje dziś swoim zasięgiem następujące biura inżynieryjne oraz spółki:

  • biuro inżynieryjne Hartwig Consulting Engineers,
  • HCE Ingenieurgesellschaft mbH,
  • HCE Project Development & Design GmbH,
  • HCE Poland Sp. z o.o.,

a także inne spółki niemieckie oraz kooperanci.

Główna siedziba HCE Design Group oraz spółki należące do grupy HCE znajdują się w Hamburgu, gdzie 26 inżynierów oraz pracowników technicznych przytogowuje specjalistyczne projekty budowlane i świadczy usługi inżynieryjne o zasięgu światowym.

Główna siedziba HCE Poland sp. z o.o. znajduje się w Warszawie.

HCE zatrudnia obecnie w spółkach niemieckich oraz w ramach współpracy z innymi podmiotami łącznie 43 inżynierów i pracowników technicznych.

Team

Struktura naszego zespołu odpowiada profilowi działalności HCE Design Group, a pracownicy działają w ramach następujących zespołów:

  • zespół INŻYNIERIA LĄDOWA (budownictwo naziemne i podziemne)
  • zespół ARCHITEKTURA (architektura i opracowywanie projektów)
  • zespół ENERGY (usługi inżynieryjne w gospodarce energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii)
  • zespół RESEARCH (badania i rozwój w zakresie energii wiatrowej i specjalistycznych robót ziemnych)
  • zespół ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (prowadzenie i nadzorowanie projektów budowlanych)
  • zespół CAD (computer-aided design)

Nasze zespoły mają charakter międzynarodowy- tworzą je inżynierowie oraz pracownicy techniczni różnych narodowości, dzięki czemu znamy specyfikę poszczególnych krajów i potrafimy w nich skutecznie działać.

Pracą poszczególnych zespołów zarządzają kierownicy posiadający doświadczenie w tworzeniu projektów. Co tydzień spotykamy się i wymieniamy nasze know- how w najważniejszych kwestiach, co gwarantuje sprawną i fachową realizację zleceń.

Thomas Hartwig

HCE to pewność, dokładność, fachowość i współpraca oparta na zaufaniu, którego bazą jest niezmienna, od czasu powstania całej grupy, struktura kierownicza.

Thomas Hartwig jest założycielem i właścicielem wszystkich spółek HCE oraz członkiem zarządu odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółek.

W ciągu ostatnich 10 lat wraz ze swoimi współpracownikami z biura inżynieryjnego Hartwig Consulting Engineers stworzył grupę przedsiębiorstw HCE Design Group, działającą i uznaną na arenie międzynarodowej.

Thomas Hartwig jako ekspert i specjalista działa przede wszystkim w krajach niemiecko- i anglojęzycznych. Klienci cenią go nie tylko jako inżyniera, ale również jako wizjonera i szczególnie pomocnego pomysłodawcę w procesie praktycznej realizacji inwestycji i projektów.

Thomas Hartwig jest członkiem wielu niemieckich izb inżynierskich i architektonicznych, w tym Niemieckiego Związku Energii Wiatrowej (Bundesverband Windenergie / BWE), Izby Handlowej w Hamburgu oraz niemieckiej Izby Handlu Zagranicznego z siedzibą w Warszawie (Deutsche Außenhandelskammer/AHK).

Ponadto jest on jednym z pomysłodawców Niemiecko-Polskiego Klubu Energetyki Wiatrowej e.V. (N/P/K/E/W) z siedzibą w Berlinie i od połowy 2013 roku kieruje nim pełniąc funkcję przewodniczącego zarządu.

Thomas Hartwig jest znany wielu klientom ze swoich publikacji oraz licznych specjalistycznych wykładów z zakresu energii odnawialnych i specjalistycznych robót ziemnych.

Hartwig Consulting Engineers and PARTNERS

Our people make the difference! - to hasło dotyczy również naszych partnerów na całym świecie, z którymi współpracujemy w ramach Hartwig Consulting Engineers and Partners w celu efektywnego wdrażania międzynarodowych projektów.

Szeroka sieć współpracy w ramach HCE- Partner-Netzwerk łączy w pracy przy naszych projektach specjalistów z różnych dziedzin. Know- how HCE połączone ze znajomością lokalnej specyfiki i budowanie więzi zespołowych to filozofia naszego działania na arenie międzynarodowej. Ta filozofia gwarantuje skuteczne wdrażanie inwestycji.

Dzięki sieci partnerskiej współpracy w ramach HCE- Partner- Netzwerk jesteśmy pewnym partnerem dla naszych klientów również na arenie międzynarodowej.

HCE DESIGN GROUP | Main office: Bleicherweg 6 | D-21073 Hamburg | Phone: +49 (0)40 / 30092690 | Telefax: +49 (0)40 / 300926938
HCE Ingenieurgesellschaft mbH | HCE Development & Design GmbH | Hartwig Consulting Engineers | HCE Poland sp. z o.o.