Usługi

Inżynieria lądowa

Inżynieria lądowa - od domu jednorodzinnego do budowy szpitala albo mostu zwodzonego. HCE oferuje całe spektrum usług od badania gruntu aż do planowania realizacji projektu, w tym:

 • badania gruntów budowlanych/ analizy w terenie/ badania laboratoryjne
 • ocena gruntów budowlanych i usługi doradcze
 • planowanie konstrukcji nośnych z uwzględnieniem wszystkich etapów świadczenia usług
  • analiza inwestycji
  • wstępna koncepcja – opracowywanie koncepcji statyczno- konstrukcyjnych
  • planowanie projektu – zastosowanie konstrukcji nośnych
  • projekt budowalny
  • projekt wykonawczy – przygotowanie projektów wykonawczych konstrukcji nośnych
  • przygotowanie oferty przetargowej na usługi budowlane
  • uczestnictwo w negocjacjach przetargowych
  • nadzór autorski (patrz zakładka ZARZĄDZANIE PROJEKTEM)
 • obliczenia
  • termiczna fizyka obiektu
  • izolacja dźwiękowa i akustyka budowlana

Architektura i realizacja projektu

Architektura i realizacja projektu - Jeśli mają Państwo konkretną wizję albo chcieliby zrealizować daną inwestycję - HCE oferuje usługi konieczne do wykonania wizji architektonicznych oraz przygotowania projektu niezależnie od sytuacji wyjściowej. HCE realizuje również gotowe projekty klientów, od remontów do projektów energetycznych, w tym świadczy usługi obejmujące:

 • analizę inwestycyjną (wskaźniki budowlane, wytyczne inwestycji, warunki ramowe)
 • wstępną koncepcję - przygotowanie projektu i planu - koncepcje
 • oszacowanie kosztów
 • projekt koncepcyjny - planowanie systemu i integracji
 • analiza kosztów zgodnie z normą DIN 276
 • projekt budowlany do wystąpienia o pozwolenie na budowę
 • projekt wykonawczy - szczegółowe rozwiązania niezbędne do realizacji obiektu
 • przygotowanie przetargów i uczestniczenie w przetargach na usługi budowlane

Consulting

HARTWIG CONSULTING ENGINEERS - HCE Design Group wywodzi się z biura inżynierskiego Hartwig Consulting Engineers, które obecnie oferuje klientom szeroki wachlarz usług z zakresu:

 • badań technicznych Due Diligence (z ang. należyta staranność)
 • opracowywania profilu ryzyka i szans powodzenia inwestycji wiatrowych on-Shore - na wybranych rynkach
 • planowania strategii projektu
 • ekspertyz rzeczoznawczych (technika budowlana)
 • wsparcia specjalistycznego i strategicznego w prowadzeniu sporów sądowych w obszarze niemiecko i anglojęzycznym, zwłaszcza w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii

 

PM - Zarządzanie projektem

PM - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - w tym zakresie świadczymy na całym świecie usługi w następujących dziedzinach:

 • przetargi, zamówienia, rozliczenia (kontrola kosztów)
 • nadzorowanie projektu
  • nadzorowanie realizacji obiektów pod kątem jej zgodności z warunkami pozwolenia na budowę oraz planem realizacji, jak i opisem obiektu
  • nadzorowanie realizacji konstrukcji nośnych pod kątem ich zgodności z danymi statycznymi
  • koordynowanie pracy inżynierów oraz innych specjalistów
  • opracowywanie harmonogramu prac i nadzorowanie jego wykonania
  • prowadzenie dziennika budowy, wzgl. sprawozdań dziennych, tygodniowych i miesięcznych
  • obmiar i odbiór prac budowlanych
  • organizacja odbiorów administracyjnych
  • stwierdzanie istnienia wad oraz nadzorowanie procesu ich usuwania

ENERGY

ENERGY - HCE zajmuje się od ponad 10 lat projektami z zakresu zaopatrzenia i infrastruktury energetycznej. Świadczymy międzynarodowe usługi z zakresu energii odnawialnej w następujących obszarach:

 • realizacja projektu (profil usług, zob.: zakładka architektura i realizacja projektu)
 • planowanie projektów, w tym gotowych do przedłożenia w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń oraz planowanie realizacji
 • działania infrastrukturalne oraz związane z budową dróg
 • koncepcje logistyczne (analizy transportowe)
 • budowa instalacji
 • stacje transformatorowe i planowanie instalacji elektrycznych
 • drogi zaopatrzenia
 • konstrukcje fundamentów i wieży turbin wiatrowych
  • konstrukcje budowlane
  • obliczenia statyczne
  • dokumentacja dotycząca zmęczenia obiektu
  • posadowienia pośrednie i wzmocnienie gruntu budowlanego
  • stal, żelbet, beton sprzężony i rozwiązania zespolone

 

Research

RESEARCH - oprócz usług typowych świadczonych przez firmy zajmujące się doradztwem inżynieryjnym HCE oferuje swoim klientom również usługi z zakresu badań naukowych i rozwoju, w tym:

 • rozpoznanie rynku
 • studium wykonalności
 • rozwój produktów
 • opatentowywanie rozwiązań w kraju, w Europie oraz na całym świecie
 • oprogramowanie dopasowane do produktu i/ lub projektu

CAD - computer-aided design

CAD - computer-aided design - nasz zespół CAD świadczy usługi z zakresu architektury, inżynierii lądowej, energii oraz rozpoznania rynku z użyciem następujących narzędzi i w następujących formatach:

 • cyfrowe rysunki oraz prezentacje CAD:
  • w formacie 2D i 3D
  • wizualizacje, symulacje i animacje
  • wraz z konwertowaniem danych (dotyczy wszystkich standardowych formatów)
  • sporządzanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kontrolnej
  • TMC - (pdf)

HCE DESIGN GROUP | Main office: Bleicherweg 6 | D-21073 Hamburg | Phone: +49 (0)40 / 30092690 | Telefax: +49 (0)40 / 300926938
HCE Ingenieurgesellschaft mbH | HCE Development & Design GmbH | Hartwig Consulting Engineers | HCE Poland sp. z o.o.